Защото най-важно е Вашето здраве!

За записване на час

032 39 88 08

Високата квалификация, отговорността на персонала и модерната материално-техническа база осигуряват извършването на широк спектър рутинни и високоспециализирани дейности. Лабораторните методи на изследване осигуряват необходимата информация за ранно откриване на болестния процес, контрол на ефикасността на провежданото лечение и бърза оценка на степента на възстановяване.

Лабораторно-диагностичният блок обслужва пациенти от стационарните звена на УМБАЛ Еврохоспитал, пациенти с направления за медико-диагностична дейност по договор със РЗОК и срещу заплащане. Висококачествената апаратура осигурява бързина и надеждност на получаваните резултати, скъсява времето на очакване пред кабинетите и улеснява специалистите при поставяне на диагнозата. Използваните консумативи притежават необходимите сертификати за употреба, а всеки пациент се регистрира в модул на лабораторно-информационната система и биологичните му материали се етикетират с уникални баркод етикети, гарантиращи конфиденциалност. Безопасността на пациентите и персонала при ежедневната работа с кръв и кръвни продукти е постигнат чрез използването на специална затворена система за взимане на билогичен материал. Тя е съставена от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват ефективна защита и високо качество на биологичните проби. В лабораторията се извършва денонощен анализ на биологичен материал в чиста и безопасна среда. Специалистите ни са подготвени  да съветват, както относно подбора на анализите, така и при  и интерпретацията на резултатите.