СЕРТИФИКАТ
ISO 9001

УМБАЛ „Еврохоспитал“ e  сертифицирана по системата  ISO 9001

В днешния свят придържането към ясно дефинирани стандарти за качество е все по-важно. ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изисквания към системите за управление. Целта е непрекъснато да се подобряват  процесите и услугите в една организация, за да се задоволят изискванията на клиентите. УМБАЛ „Еврохоспитал“  е сертифицирана по  ISO 9001, което гарантира на пациентите, че услугата, която им предоставя лечебното заведение отговаря на всички изисквания на системата за управление на качеството. Лидерство, приобщаване на персонала, насоченост към клиента, управление на взаимоотношенията, вземане на решения, основани на доказателства – това са само част от основните принципи, на които се основава този стандарт.  Освен  повишения фирмен имидж, ползите от внедряването на ISO 9001 са свързани с непрекъснатото доставяне на стоки и услуги, които съответстват на изискванията на клиента и повишават неговата удовлетвореност, както и постоянното повишаване на компетентността на персонала.

certificate